Myanmar Yi Jin Steel Structure Co.,Ltd. မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး လှိုင်သာယာမြို့နယ် သို့ (Face Mask 1000 ခု, PPE ဝတ်စုံ 50စုံ, Shoe Cover 50စုံ) သွားရောက်လှူဒါန်းခြင်း။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *